S. 6-313 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 15 december 2016 te Brussel
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

uitwisseling van informatie
topconferentie
Europees defensiebeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Verenigd Koninkrijk
Oekraïne
Europese Raad
gegevensbank
Europese Investeringsbank
EU-werkgelegenheidsbeleid
Nederland
politiek asiel
Cyprus
Turkije
Europees Investeringsfonds
investering van de EU
Syrië
samenwerking tussen de EU en de NAVO
migratie
EU-industriebeleid
lidmaatschap van de Europese Unie
migratiebeleid van de EU
toetreding tot de Europese Unie
persoonlijke gegevens
Europees Hof voor de rechten van de mens

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-313/1 6-313/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 20/2/2017
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
14/12/2016   Verzending naar commissie
14/12/2016   Inschrijving op agenda
14/12/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/12/2016   Gedachtewisseling
14/12/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/12/2016

Kruispuntbank van de wetgeving