S. 6-309 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de Noordzee tegen de verontreiniging door marien zwerfvuil
Bert Anciaux    Elisabeth Meuleman    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Petra De Sutter    Annemie Maes   

institutionele samenwerking
verontreinigende stof
motie van het Parlement
Noordzee
gevaren voor de gezondheid
afval
milieubescherming
vervuiling van de zee
kunststof

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-309/1 6-309/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/12/2016
6-309/2 6-309/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2016   Indiening Stuk 6-309/1 6-309/1 (PDF)
27/1/2017   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
27/1/2017   Verzending naar commissie
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick Prévot
6/2/2017   Inleidende uiteenzetting door Annemie Maes
6/2/2017   Bespreking
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Uitgesteld
16/10/2017   Inschrijving op agenda
16/10/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Maes
6/11/2017   Inschrijving op agenda
6/11/2017   Niet behandeld
20/11/2017   Inschrijving op agenda
20/11/2017   Vervalt
ten gevolgde van de aanneming van het voorstel van resolutie 6-324
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Vervallen 6/2/2017, 16/10/2017

Kruispuntbank van de wetgeving