S. 6-287 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod op commerciële communicatie over biociden en gewasbeschermingsmiddelen
Christie Morreale    Philippe Mahoux    Olga Zrihen    Patrick Prévot    Anne Lambelin    Latifa Gahouchi    Christiane Vienne    Véronique Jamoulle    Nadia El Yousfi   

gevaren voor de gezondheid
fytosanitair product
reclame
verdelgingsmiddel
chemisch product
bescherming van de consument
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-287/1 6-287/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/9/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/9/2016   Indiening
11/10/2016   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
11/10/2016   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Maes
15/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Christie Morreale
15/1/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Bespreking
4/5/2018   Inschrijving op agenda
4/5/2018   Uitgesteld
9/7/2018   Inschrijving op agenda
9/7/2018   Stemming over het geheel: verworpen (+7/-5/o0)
9/7/2018   Verwerping
9/7/2018   Vertrouwen rapporteur
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verworpen 15/1/2018, 16/4/2018, 9/7/2018

Kruispuntbank van de wetgeving