S. 6-283 Dossierfiche                  

LV COSAC - DEN HAAG - 12 tot 14 juni 2016
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

parlementair toezicht
interparlementaire samenwerking
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
interne markt
Oekraïne
Verdrag van Lissabon
EU-controle
parlementaire diplomatie
Turkije
openbaarheid van het besluitvormingsproces
werking van de instelling
Rusland
Europese Rekenkamer
COSAC
GBVB
migratiebeleid van de EU
beleid inzake klimaatverandering
vluchteling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-283/1 6-283/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/8/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/6/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/6/2016   Verzending naar commissie
12/6/2016   Inschrijving op agenda
12/6/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/6/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/6/2016

Kruispuntbank van de wetgeving