S. 6-269 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen
Jean-Jacques De Gucht    Jean-Paul Wahl    Ann Brusseel    Rik Daems    Martine Taelman   

wees
slachtoffer
terrorisme
maatschappelijke positie
kind
motie van het Parlement
slachtoffer onder burgerbevolking
slachtofferhulp

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-269/1 6-269/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/4/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2016   Indiening Stuk 6-269/1 6-269/1 (PDF)
22/4/2016   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
22/4/2016   Verzending naar commissie
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, CÚcile Thibaut
27/6/2016   Inleidende uiteenzetting door Jean-Jacques De Gucht
27/6/2016   Regeling der werkzaamheden
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
In behandeling 27/6/2016

Kruispuntbank van de wetgeving