S. 6-266 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-ArabiŽ in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel
GŁler Turan    Bert Anciaux    Katia Segers    Bart Van Malderen   

wapenhandel
uitvoerbeperking
Nationale Delcrederedienst
Saoedi-ArabiŽ
motie van het Parlement
vuurwapen
uitvoer
rechten van de mens
religieus conservatisme
exportkrediet

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-266/1 6-266/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/3/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2016   Indiening Stuk 6-266/1 6-266/1 (PDF)
22/4/2016   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/4/2016   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving