S. 6-258 Dossierfiche                  

De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van 18 en 19 februari 2016 te Brussel
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Syrië
concurrentievermogen
migratie
EU-mededingingsbeleid
bankcontrole
migratiebeleid van de EU
vluchteling
vrij verkeer van personen
sociale uitkering
buitenlandse staatsburger
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
schijnhuwelijk
Verenigd Koninkrijk
Europese Raad
vrij verkeer van werknemers
Libië
EU-beleid
Turkije
Economische en Monetaire Unie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-258/1 6-258/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 2/6/2016
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2016   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
23/2/2016   Verzending naar commissie
23/2/2016   Inschrijving op agenda
23/2/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
23/2/2016   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
23/2/2016   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/2/2016

Kruispuntbank van de wetgeving