S. 6-232 Dossierfiche                  

De digitale eengemaakte markt
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

radiocommunicatie
auteursrecht
Lid van de Europese Commissie
elektronische handel
digitale technologie
culturele verscheidenheid
gegevensbescherming
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
interne markt
digitale cultuur
toegang tot de informatie
elektronische overheid
EU-beleid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-232/1 6-232/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 4/11/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
15/9/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
15/9/2015   Verzending naar commissie
15/9/2015   Inschrijving op agenda
15/9/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Siegfried Bracke
15/9/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Andrus Ansip, Vice-Voorzitter van de Europese Commissie
15/9/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 15/9/2015

Kruispuntbank van de wetgeving