S. 6-208 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie van meerderjarige patiŽnten met hersenaandoeningen
Philippe Mahoux   

bio-ethiek
bewustmaking van de burgers
euthanasie
geestesziekte
Raadgevend Comitť voor bio-ethiek
dokter
rechtsbevoegdheid
ziekte van het zenuwstelsel
verplegend personeel
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-208/1 6-208/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/5/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/5/2015   Indiening Stuk 6-208/1 6-208/1 (PDF)
29/5/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
29/5/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving