S. 6-207 Dossierfiche                  

Gedachtewisseling met mevrouw Cecilia Malmström, Europees Commissaris voor Handel
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

technische norm
culturele uitsluiting
normalisatie
kleine en middelgrote onderneming
gemeenschappelijk handelsbeleid
dienstverrichting
internationale handel
impactonderzoek
publieke dienst
garantie van investeringen
handelsovereenkomst (EU)
Verenigde Staten
Lid van de Europese Commissie
belangengroep
overheidsopdracht
vrijhandelsovereenkomst
marktliberalisatie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-207/1 6-207/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 30/6/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/5/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
12/5/2015   Verzending naar commissie
12/5/2015   Inschrijving op agenda
12/5/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
12/5/2015   Gedachtewisseling
12/5/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/5/2015

Kruispuntbank van de wetgeving