S. 6-203 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in België te bestrijden
Patrick Prévot    Philippe Mahoux   

kinderbescherming
sportorganisatie
motie van het Parlement
ethiek
verblijfsrecht
makelaar
werkvergunning
arbeidsrecht
fraude
beroepssport
migrerende werknemer
mensenhandel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-203/1 6-203/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/4/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2015   Indiening Stuk 6-203/1 6-203/1 (PDF)
29/5/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
29/5/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving