S. 6-203 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de handel in en de uitbuiting van jonge buitenlandse voetballers in België te bestrijden
Patrick Prévot    Philippe Mahoux   

werkvergunning
motie van het Parlement
beroepssport
migrerende werknemer
mensenhandel
fraude
sportorganisatie
makelaar
kinderbescherming
verblijfsrecht
arbeidsrecht
ethiek

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-203/1 6-203/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/4/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/4/2015   Indiening Stuk 6-203/1 6-203/1 (PDF)
29/5/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
29/5/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving