S. 6-189 Dossierfiche                  

Toelichting over de agenda van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2015 te Brussel
   Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden

rijksbegroting
topconferentie
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
energiebeleid
Oekra´ne
Europese Raad
Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
LibiŰ
EU-werkgelegenheidsbeleid
zachte energie
EU-beleid
EU-controle
Europees nabuurschapsbeleid
heractivering van de economie
energievoorziening
Rusland
Midden- en Oost-Europa
economische groei

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-189/1 6-189/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 31/3/2015
6-189/2 6-189/2 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 23/4/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2015   Indiening
  Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
17/3/2015   Verzending naar commissie
17/3/2015   Inschrijving op agenda
17/3/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Siegfried Bracke
17/3/2015   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Charles Michel, eerste minister
17/3/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal AdviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Behandeling beŰindigd 17/3/2015

Kruispuntbank van de wetgeving