S. 6-158 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot instelling van de zorghypotheek en tot modernisering van de hypotheken ten bate van gepensioneerden
Martine Taelman    Jean-Jacques De Gucht   

hypotheek
bejaarde
motie van het Parlement
gepensioneerde
krediet op onroerende goederen
verbetering van woningen
onroerend eigendom
faciliteiten voor gehandicapten
vergrijzing van de bevolking

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-158/1 6-158/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/2/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2015   Indiening Stuk 6-158/1 6-158/1 (PDF)
6/3/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
6/3/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving