S. 6-154 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie
Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Bart Van Malderen    Güler Turan   

universele dienst
sociale rechten
rechten van het individu
telecommunicatie
internet
telefoon
elektronische post
herziening van de grondwet

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-154/1 6-154/1 (PDF) Herziening van de grondwet 2/2/2015
6-154/2 6-154/2 (PDF) Amendementen 6/7/2015
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/2/2015   Indiening Stuk 6-154/1 6-154/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
2/2/2015   Verzending naar commissie
16/3/2015   Inschrijving op agenda
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Jack Hamande, Voorzitter van de Raad, Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Ilse Haesaert, Coordinator, Platform Telecom Operators & Service Providers (Platform)
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Galand, Manager, GSM Operators Forum (GOF)
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Lieve Elias, Regulatory Manager Proximus
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Louis Tulkens, Corporate Affairs Manager BASE Company
16/3/2015   Hoorzitting met de heer Steve Dive, Head of Corporate Affairs, Mobistar
16/3/2015   Hoorzitting met mevrouw France Vandermeulen, Regulatory Affairs Director VOO
16/3/2015   Hoorzitting de heer Rodolphe Van Nuffel, Policy Manager ISPA (Belgian Internet Service Providers Association)
20/3/2015   Inschrijving op agenda
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Jürgen Vanpraet, gastprofessor, Faculteit Rechten, UAntwerpen
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Pierre Lannoy, docent, Faculteit Sociale en Politieke Wetenschappen, ULB
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Yvon Loyaerts, directeur-generaal Mobilité & Voies hydrauliques, Waalse Overheidsdienst
20/3/2015   Hoorzitting met de heer Henry-Jean Gathon, professor, CIRIEC, HEC-ULg
20/4/2015   Inschrijving op agenda
20/4/2015   Hoorzitting met mevrouw Adélaïde Remiche, assistente aan het Centrum voor publiekrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Université libre de Bruxelles (ULB)
11/5/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy
11/5/2015   Regeling der werkzaamheden
29/5/2015   Inschrijving op agenda
29/5/2015   Uitgesteld
De commissie beslist eenparig om de bespreking van het voorstel uit te stellen tot een latere datum.
22/2/2016   Inschrijving op agenda
22/2/2016   Uitgesteld
7/3/2016   Inschrijving op agenda
7/3/2016   Niet behandeld
24/10/2016   Inschrijving op agenda
24/10/2016   Bespreking
14/11/2016   Inschrijving op agenda
14/11/2016   Uitgesteld
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Lezing van het ontwerpverslag van de hoorzittingen
11/3/2019   Goedkeuring van het verslag van de hoorzittingen
(eenparig [11 stemmen])
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 16/3/2015, 20/3/2015, 20/4/2015, 11/5/2015, 24/10/2016

Kruispuntbank van de wetgeving