S. 6-147 Dossierfiche                  

Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2015
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

heractivering van de economie
wapenhandel
Verenigde Staten
terrorisme
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
bevordering van investeringen
Rusland
monetaire crisis
EU-programma
GBVB
migratiebeleid van de EU
vrijhandelsovereenkomst
internationale rol van de EU
rijksbegroting
Europese Commissie
extremisme
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
interne markt
Verenigd Koninkrijk
Oekraïne
Griekenland
belastingbeleid
Europese Investeringsbank
Akkoord van Schengen
EU-werkgelegenheidsbeleid
buitengrens van de EU
EU-beleid
EU-controle
zwarte handel
Europese sociale politiek
Economische en Monetaire Unie
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
provider
Europees nabuurschapsbeleid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-147/1 6-147/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 20/1/2015
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2015   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
20/1/2015   Verzending naar commissie
20/1/2015   Inschrijving op agenda
20/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/1/2015   Gedachtewisseling
Toelichting door de heer Dirk Wouters, Permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie
20/1/2015   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/1/2015

Kruispuntbank van de wetgeving