S. 6-143 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een meer gemeenschappelijke beleidsvoering van de federale en gemeenschapsoverheden ten aanzien van hun orkesten
Bert Anciaux    Katia Segers    Ingrid Lieten   

institutionele samenwerking
verhouding land-regio
motie van het Parlement
muziek
cultuurbeleid
dramatische kunst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-143/1 6-143/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/1/2015
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/1/2015   Indiening Stuk 6-143/1 6-143/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving