S. 6-137 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de vervanging van artikel 21, eerste lid
Bert Anciaux    Katia Segers    Güler Turan   

herziening van de grondwet
geestelijkheid
gelijke behandeling
scheiding tussen kerk en staat
vrijheid van godsdienst

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-137/1 6-137/1 (PDF) Herziening van de grondwet 10/12/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2014   Indiening Stuk 6-137/1 6-137/1 (PDF)
10/12/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/12/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving