S. 6-136 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
Bert Anciaux    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Ingrid Lieten   

herziening van de grondwet
integratie van gehandicapten
rechten van het individu
gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-136/1 6-136/1 (PDF) Herziening van de grondwet 5/12/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/12/2014   Indiening Stuk 6-136/1 6-136/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving