S. 6-125 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geďntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan : milieu en chronische ziektes
Philippe Mahoux    Patrick Prévot    Nadia El Yousfi   

ziekte
achteruitgang van het milieu
volksgezondheid
chronische ziekte
asbest
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
6-125/1 6-125/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/11/2014
6-125/2 6-125/2 (PDF) Amendementen 24/4/2017
6-125/3 6-125/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/5/2017
6-125/4 6-125/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/5/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2014   Indiening Stuk 6-125/1 6-125/1 (PDF)
16/1/2015   Inoverwegingneming
16/1/2015   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Algemene bespreking Hand. 6-29 Hand. 6-29 (PDF)
9/6/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+32/-0/o8)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
16/1/2015   Verzending naar commissie
23/1/2017   Inschrijving op agenda
23/1/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Valérie De Bue
23/1/2017   Inleidende uiteenzetting door Patrick Prévot
23/1/2017   Bespreking
6/2/2017   Inschrijving op agenda
6/2/2017   Bespreking
20/2/2017   Inschrijving op agenda
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Dr. Alfred Bernard, Medische Faculteit, Université Catholique de Louvain (UCL)
20/2/2017   Hoorzitting met Dokter Yseult Navez, Diensthoofd Coördinatie Milieu - Gezondheid , FOD Volksgezondheid
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Em. Dr. Luc Hens, expert bij de Hoge Gezondheidsraad
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Dr. Fabrice Péters, wetenschappelijk coördinator en coördinator ad interim van de Hoge Gezondheidsraad)
20/2/2017   Hoorzitting met Prof. Dr. Nicolas Van Larebeke, expert bij de Hoge Gezondheidsraad
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Bespreking
27/3/2017   Inschrijving op agenda
27/3/2017   Uitgesteld
24/4/2017   Inschrijving op agenda
24/4/2017   Bespreking
24/4/2017   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
24/4/2017   Aanneming na amendering
8/5/2017   Inschrijving op agenda
8/5/2017   Lezing van het verslag
8/5/2017   Goedkeuring verslag
Goedgekeurd met 10 stemmen bij 2 onthoudingen
Stuk 6-125/3 6-125/3 (PDF)
9/6/2017   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ministers-presidenten v/d deelstaatregeringen, voorzitters v/d verschillende parlementen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/6/2017
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 23/1/2017, 6/2/2017, 20/2/2017, 13/3/2017, 24/4/2017, 8/5/2017

Kruispuntbank van de wetgeving