S. 5-99 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet
Johan Vande Lanotte    Bert Anciaux    Ludo Sannen    Guy Swennen    Marleen Temmerman    GŁler Turan    Frank Vandenbroucke   

rechtstreeks gekozen kamer
herziening van de grondwet
verzoekschrift
bevoegdheid van het Parlement
wetgevende macht
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-99/1 5-99/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/9/2010
5-99/2 5-99/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2010   Indiening
16/9/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/9/2010   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Zal worden ingetrokken
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving