S. 5-97 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 45 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Johan Vande Lanotte    Bert Anciaux    Ludo Sannen    Guy Swennen    Marleen Temmerman    GŁler Turan    Frank Vandenbroucke   

verdaging
herziening van de grondwet
bevoegdheid van het Parlement
wetgevende macht
tweekamerstelsel
Eerste Kamer
institutionele hervorming

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-97/1 5-97/1 (PDF) Herziening van de grondwet 16/9/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2010   Indiening Stuk 5-97/1 5-97/1 (PDF)
16/9/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/9/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving