S. 5-577 Dossierfiche K. 53-1110

De Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2010
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

toelating van vreemdelingen
stabiliteitsprogramma
Ecofin
Verdrag betreffende de Europese Unie
euro
monetaire crisis
Montenegro
herziening van het Verdrag (EU)
GBVB
toetreding tot de Europese Unie
NAVO
internationale rol van de EU
migratiebeleid
Midden-Oosten
Europese Dienst voor extern optreden
governance
obligatie
kredietinstelling
topconferentie
Europees Defensieagentschap
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
eurozone
Europees octrooi
visabeleid
Europese Raad
monetair beleid
Akkoord van Schengen
Stabiliteitspact
economische en sociale samenhang
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
China
begrotingscontrole
politiek asiel
Turkije

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-577/1 5-577/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 24/1/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2010   Indiening Stuk 5-577/1 5-577/1 (PDF)
21/12/2010   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2010   Indiening
14/12/2010   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
14/12/2010   Verzending naar commissie
14/12/2010   Inschrijving op agenda
14/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
14/12/2010   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Yves Leterme, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 16 en vrijdag 17 december 2010.
21/12/2010   Inschrijving op agenda
21/12/2010   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Yves Leterme, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 16 en 17 december 2010 en einde van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.
Stuk 5-577/1 5-577/1 (PDF)
21/12/2010   Einde behandeling
21/12/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/12/2010, 21/12/2010

Kruispuntbank van de wetgeving