S. 5-499 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Dominique Tilmans    Jacques Brotchi    Gérard Deprez   

herziening van de grondwet
regionale verkiezingen
bevoegdheid van het Parlement
bevoegdheidsoverdracht
samenstelling van het Parlement
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
kiesrecht
institutionele hervorming

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-499/1 5-499/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/11/2010
5-499/2 5-499/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/2010   Indiening Stuk 5-499/1 5-499/1 (PDF)
18/11/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/11/2010   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Zal worden ingetrokken
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 26/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving