S. 5-332 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
Philippe Mahoux   

kunstmatige voortplanting
medische research
ongeboren vrucht
bio-ethiek
Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
bevruchting in vitro

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-332/1 5-332/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Stuk 5-332/1 5-332/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
10/11/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving