S. 5-265 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek
Philippe Mahoux    Fatiha SaÔdi   

uitzetting uit een woning
huurovereenkomst
rechtsvordering
armoede

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-265/1 5-265/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/10/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2010   Indiening Stuk 5-265/1 5-265/1 (PDF)
21/10/2010   Inoverwegingneming
21/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
21/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving