S. 5-2274 Dossierfiche K. 53-3313

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011
Regering E. Di Rupo I  

toelating van vreemdelingen
georganiseerde misdaad
Verenigde Staten
terrorisme
DNA
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
gegevensverwerking
bilaterale overeenkomst
eerbiediging van het privé-leven
misdaadbestrijding

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-2274/1 5-2274/1 (PDF) Wetsontwerp 1/10/2013
5-2274/2 5-2274/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2014
K. 53-3313/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/1/2014
K. 53-3313/2 Verslag namens de commissie 27/2/2014
K. 53-3313/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2013   Indiening Stuk 5-2274/1 5-2274/1 (PDF)
1/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2014   Inschrijving op agenda
23/1/2014   Algemene bespreking Hand. 5-137 Hand. 5-137 (PDF)
23/1/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-137 Hand. 5-137 (PDF)
23/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-5/o3) Hand. 5-137 Hand. 5-137 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/10/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Armand De Decker, Patrick De Groote
7/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
7/1/2014   Bespreking
7/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
7/1/2014   Aanneming zonder amendering
7/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
23/1/2014   Overzending Stuk K. 53-3313/1
27/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 53-3313/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 60-61
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-13/o0)
Integraal verslag nr. 189, p. 141-142
Stuk K. 53-3313/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
15/10/2014   Bekendmaking (80064-80071)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 15/10/2014 , blz 80064-80071

Kruispuntbank van de wetgeving