S. 5-226 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen
Philippe Mahoux   

sociale zekerheid
rechten van het kind
vrije tijd
motie van het Parlement
fiscaliteit
ongehuwde ouder
diensten
sociale integratie
werkgelegenheidsbeleid
eenoudergezin

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-226/1 5-226/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Stuk 5-226/1 5-226/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving