S. 5-2250 Dossierfiche K. 53-3119

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008
Regering E. Di Rupo I  

Frankrijk
Duitsland
Luxemburg
politiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
grensgebied
douanesamenwerking
misdaadbestrijding

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-2250/1 5-2250/1 (PDF) Wetsontwerp 5/9/2013
5-2250/2 5-2250/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3119/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/11/2013
K. 53-3119/2 Verslag namens de commissie 10/12/2013
K. 53-3119/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/9/2013   Indiening Stuk 5-2250/1 5-2250/1 (PDF)
5/9/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2013   Inschrijving op agenda
7/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/9/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Overzending Stuk K. 53-3119/1
10/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 53-3119/2
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 55
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-1/o13)
Integraal verslag nr. 178, p. 85-86
Stuk K. 53-3119/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/2014   Bekendmaking (53349-53357)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/2/2014 14/7/2014 , blz 53349-53357

Kruispuntbank van de wetgeving