S. 5-225 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten
Philippe Mahoux   

achteruitgang van het milieu
volksgezondheid
chronische ziekte
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
verontreiniging
medische research
ziekte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-225/1 5-225/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/10/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/10/2010   Indiening Stuk 5-225/1 5-225/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving