S. 5-2090 Dossierfiche K. 53-2812

Uiteenzetting door Mevr. Viviane Reding, Vice-voorzitster van de Europese Commissie, bevoegd voor Justitie, grondrechten en burgerschap, over het tweede Rapport over het burgerschap en de toekomst van de Europese Unie
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Lid van de Europese Commissie
Europese identiteit
civiele samenleving
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europees staatsburgerschap
promotie van de Europese gedachte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-2090/1 5-2090/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 9/7/2013
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/5/2013   Indiening
9/7/2013   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/5/2013   Indiening
14/5/2013   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
14/5/2013   Verzending naar commissie
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
14/5/2013   Gedachtewisseling
14/5/2013   Einde behandeling
14/5/2013   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 14/5/2013

Kruispuntbank van de wetgeving