S. 5-1875 Dossierfiche K. 53-2538

Gedachtewisseling over het verslag van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (rapport-Westerwelle)

Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Economische en Monetaire Unie
Europese integratie
visie van Europa
Hongarije
hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Europees defensiebeleid

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-1875/1 5-1875/1 (PDF) Verslag uitgebracht namens het adviescomitť en de commissies (Senaat en Kamer) 4/12/2012
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
27/11/2012   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
27/11/2012   Indiening
27/11/2012   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
27/11/2012   Einde behandeling
27/11/2012   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
27/11/2012   Verzending naar commissie
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Karl Vanlouwe, FranÁois-Xavier de Donnea, Andrť Flahaut
27/11/2012   Gedachtewisseling
met de h. Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over het verslag van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (rapport-Westerwelle)
Stuk 5-1875/1 5-1875/1 (PDF)
27/11/2012   Einde behandeling
4/12/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/11/2012

Kruispuntbank van de wetgeving