S. 5-1369 Dossierfiche K. 53-1966

De omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving
   Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Hof van Justitie van de Europese Unie
richtlijn (EU)
schending van het EU-recht
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-recht - nationaal recht
beroep wegens niet-nakomen
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)
communautaire methode

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-1369/1 5-1369/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/12/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2011   Indiening
8/12/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2011   Indiening
29/11/2011   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
29/11/2011   Verzending naar commissie
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
29/11/2011   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking belast met Europese zaken
Stuk 5-1369/1 5-1369/1 (PDF)
8/12/2011   Einde behandeling
8/12/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/11/2011

Kruispuntbank van de wetgeving