S. 5-1015 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector
Dirk Claes    Rik Torfs    Peter Van Rompuy   

motie van het Parlement
BTW-tarief
belastingaftrek
loonbelasting
drankenindustrie
bankkosten
exclusiviteit van aankoop
horecabedrijf
sociale bijdrage
elektronisch betaalmiddel
elektronische bankhandeling

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-1015/1 5-1015/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/5/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2011   Indiening Stuk 5-1015/1 5-1015/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/5/2011   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving