S. 5-1013 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit
Sabine de Bethune    Dirk Claes    Christine Defraigne    Francis Delpérée    Peter Van Rompuy   

lichamelijk geweld
misdaad tegen de personen
strafrecht
medisch onderzoek
infectieziekte
seksueel overdraagbare aandoening
aids
slachtoffer
seksueel geweld

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
5-1013/1 5-1013/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2011   Indiening Stuk 5-1013/1 5-1013/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving