S. 4-97 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Philippe Mahoux   

handel in organen
orgaantransplantatie
ethiek
bio-ethiek
China

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-97/1 4-97/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Stuk 4-97/1 4-97/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
28/1/2009   Inschrijving op agenda
28/1/2009   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving