S. 4-94 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten
Philippe Mahoux   

verontreiniging
medische research
achteruitgang van het milieu
volksgezondheid
chronische ziekte
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
ziekte

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-94/1 4-94/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/7/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2007   Indiening Stuk 4-94/1 4-94/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving