S. 4-872 Dossierfiche K. 52-1385

Gemeenschappelijk toezichtverslag van het Vast Comité P en het Vast Comité I betreffende het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)
   Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

parlementair toezicht
vertrouwelijkheid
terrorisme
gerechtelijk vooronderzoek
geheime dienst
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
toegang tot de informatie
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
staatsveiligheid
verslag over de werkzaamheden

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-872/1 4-872/1 (PDF) Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 17/7/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
9/7/2008   Inschrijving op agenda
9/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys, François-Xavier de Donnea
9/7/2008   Bespreking
14/7/2008   Verzending naar commissie
17/7/2008   Inschrijving op agenda
17/7/2008   Bespreking
17/7/2008   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen
17/7/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Stuk 4-872/1 4-872/1 (PDF)
14/7/2008   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
16/10/2008   Einde behandeling
16/10/2008   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 9/7/2008, 17/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving