S. 4-834 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encefalomyelitis (ME)
Andrť Van Nieuwkerke    Philippe Mahoux    Marleen Temmerman   

medische research
chronische ziekte
medische diagnose
Hoge Gezondheidsraad
ziekteverzekering
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
geneeswijze
arbeidsfysiologie
arbeidsongeschiktheid
ziekte van het zenuwstelsel

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-834/1 4-834/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/6/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/6/2008   Indiening Stuk 4-834/1 4-834/1 (PDF)
3/7/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving