S. 4-793 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte
Marleen Temmerman    Sabine de Bethune    Berni Collas    Martine Taelman    Olga Zrihen    Jean-Paul Procureur    Isabelle Durant    Els Schelfhout    Elke Tindemans   

anticonceptie
gezondheidshulp
bescherming van moeder en kind
ontwikkelingshulp
sexualiteit
vrouw
motie van het Parlement
abortus
reproductieve gezondheidszorg
Afrika ten zuiden van de Sahara
positie van de vrouw
ontwikkelingsland
seksuele opvoeding
sterftecijfer

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-793/1 4-793/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/6/2008
4-793/2 4-793/2 (PDF) Amendementen 1/7/2008
4-793/3 4-793/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-793/4 4-793/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/6/2008   Indiening Stuk 4-793/1 4-793/1 (PDF)
5/6/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/6/2008   Verzending naar commissie
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
1/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton, Margriet Hermans
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming na amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Stuk 4-793/3 4-793/3 (PDF)
8/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-793/4 4-793/4 (PDF)
10/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
14/7/2008   Aanneming na amendering door commissie
14/7/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 1/7/2008, 8/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving