S. 4-782 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen
François Roelants du Vivier    Margriet Hermans    Philippe Mahoux    André Van Nieuwkerke   

herziening van de grondwet
verhouding kerk-staat
scheiding tussen kerk en staat

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-782/1 4-782/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 26/5/2008
4-782/2 4-782/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/5/2010
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/5/2008   Indiening
Herindiening 3-2134/1.
Stuk 4-782/1 4-782/1 (PDF)
29/5/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/5/2008   Verzending naar commissie
5/5/2010   Inschrijving op agenda
6/5/2010   Algemene bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 4-122 Hand. 4-122 (PDF)
6/5/2010   Verwerping
6/5/2010   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 6/5/2010
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 6/5/2010
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving