S. 4-755 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia
Olga Zrihen    Berni Collas    Margriet Hermans    JoŽlle Kapompolť    Nahima Lanjri    Jean-Jacques De Gucht    Philippe Mahoux    Anne Delvaux    Dominique Tilmans   

gedragscode
slechte voeding
kinderbescherming
motie van het Parlement
voedingsziekte
bewustmaking van de burgers
internet
voorkoming van ziekten
kledingindustrie
internetsite

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-755/1 4-755/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/5/2008
4-755/2 4-755/2 (PDF) Amendementen 25/6/2008
4-755/3 4-755/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/7/2008
4-755/4 4-755/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2008   Indiening Stuk 4-755/1 4-755/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Verzending naar commissie
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
25/6/2008   Bespreking
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Bespreking
2/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
2/7/2008   Aanneming na amendering
2/7/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-755/3 4-755/3 (PDF)
2/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-755/4 4-755/4 (PDF)
17/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o3) Hand. 4-41 Hand. 4-41 (PDF)
18/7/2008   Aanneming na amendering door commissie
18/7/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 25/6/2008, 2/7/2008

Kruispuntbank van de wetgeving