S. 4-687 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's
Martine Taelman    Guy Swennen    Freya Piryns    Geert Lambert    Jean-Jacques De Gucht    Roland Duchatelet    Margriet Hermans    Nele Lijnen   

bestrijding van discriminatie
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
motie van het Parlement
gelijke behandeling
aids
seksuele minderheid
internationale adoptie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-687/1 4-687/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/4/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2008   Indiening Stuk 4-687/1 4-687/1 (PDF)
17/4/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving