S. 4-669 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Elke Tindemans    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

pleeggezin
familierecht
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
kind
rechtspraak voor minderjarigen
ouderlijke macht

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-669/1 4-669/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2008   Indiening Stuk 4-669/1 4-669/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
10/4/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving