S. 4-664 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid
Wouter Beke   

gemeentepolitie
plaatselijk verkozene

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-664/1 4-664/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/3/2008
4-664/2 4-664/2 (PDF) Amendementen 1/7/2008
4-664/3 4-664/3 (PDF) Advies van de Raad van State 6/1/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2008   Indiening
Herindiening 3-1956/1.
Stuk 4-664/1 4-664/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2008   Verzending naar commissie
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Niet behandeld
20/5/2008   Inschrijving op agenda
20/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Elsen
20/5/2008   Inleidende uiteenzetting
20/5/2008   Bespreking
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
21/10/2008   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/5/2010   Einde behandeling
1/12/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/1/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 45.578/2 van 15.12.2008
Stuk 4-664/3 4-664/3 (PDF)
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/5/2008, 10/6/2008, 21/10/2008

Kruispuntbank van de wetgeving