S. 4-648 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een terugbetalingssysteem van anticoagulatiemeters die de arts of de patiŽnt toelaat zelf de INR-bloedwaarden te bepalen
Lieve Van Ermen    Wouter Beke    Patrik Vankrunkelsven   

medisch en chirurgisch materiaal
BTW-tarief
bloedziekte
medische diagnose
ziekteverzekering
motie van het Parlement
voorkoming van ziekten
hart- en vaatziekte
dokter

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-648/1 4-648/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/3/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/3/2008   Indiening Stuk 4-648/1 4-648/1 (PDF)
19/3/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/3/2008   Verzending naar commissie
3/12/2008   Inschrijving op agenda
3/12/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
3/12/2008   Bespreking
5/1/2010   Inschrijving op agenda
5/1/2010   Bespreking
5/1/2010   Gedachtewisseling
met de dames Jeannine Gailly en Irina Cleemput, vertegenwoordigers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2008, 5/1/2010

Kruispuntbank van de wetgeving