S. 4-605 Dossierfiche K. 52-2335

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 353ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de uitoefening van politieke mandaten door personeelsleden van griffies en parketsecretariaten
Martine Taelman   

onverenigbaarheid
griffies en parketten
mandaat
politieke rechten

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-605/1 4-605/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/3/2008
4-605/2 4-605/2 (PDF) Amendementen 6/5/2009
4-605/3 4-605/3 (PDF) Amendementen 10/6/2009
4-605/4 4-605/4 (PDF) Advies van de Raad van State 15/10/2009
4-605/5 4-605/5 (PDF) Amendementen 27/11/2009
4-605/6 4-605/6 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/2009
4-605/7 4-605/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/2009
K. 52-2335/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/2009
K. 52-2335/2 Verslag namens de commissie 5/2/2010
K. 52-2335/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/2/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2008   Indiening
Herindiening Kamer 51-2986/1.
Stuk 4-605/1 4-605/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Justitie
6/3/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Hélène Crombé-Berton
26/11/2008   Bespreking
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Bespreking
10/6/2009   Inschrijving op agenda
10/6/2009   Commissie wenst extern advies: Raad van State
1/12/2009   Inschrijving op agenda
1/12/2009   Bespreking
1/12/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
1/12/2009   Aanneming na amendering
8/12/2009   Inschrijving op agenda
8/12/2009   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Stuk 4-605/6 4-605/6 (PDF)
8/12/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Stuk 4-605/7 4-605/7 (PDF)
24/6/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/10/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Stuk 4-605/4 4-605/4 (PDF)
10/12/2009   Inschrijving op agenda
17/12/2009   Algemene bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-6/o2) Hand. 4-103 Hand. 4-103 (PDF)
17/12/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
17/12/2009   Overzending Stuk K. 52-2335/1
5/2/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 52-2335/2
11/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 65-66
11/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-14/o27)
Integraal verslag nr. 142, p. 90
Stuk K. 52-2335/3
11/2/2010   Aanneming zonder amendering
11/2/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
16/3/2010   Bekendmaking (16464-16465)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/12/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 26/11/2008, 6/5/2009, 10/6/2009, 1/12/2009, 8/12/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2010 16/3/2010 , blz 16464-16465

Kruispuntbank van de wetgeving