S. 4-597 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op de reglementering van de verpakking, de etikettering en het in de handel brengen van alcopops
Philippe Mahoux   

etiketteren
jongere
alcoholhoudende drank
kinderbescherming
automaat
verpakkingsproduct
alcoholisme
verkooppunt

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-597/1 4-597/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2008   Indiening Stuk 4-597/1 4-597/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving