S. 4-582 Dossierfiche K. 52-1035

De Europese Raad van 13 en 14 maart 2008
   Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

topconferentie
emissiehandel
Frankrijk
sociale bijdrage
Duitsland
vernieuwing
EU-onderzoeksbeleid
Afghanistan
oudere werknemer
concurrentie
energiedistributie
buitenlands beleid
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
vervangende brandstof
elektrische energie
vrije concurrentie
elektrische industrie
Benelux
onderzoek en ontwikkeling
internationale rol van de EU
aardgas
Protocol van Kyoto
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
Unie voor het Middellandse Zeegebied
gasdistributie
energiebeleid
concurrentiebeperking
vermindering van gasemissie
Europese Raad
arbeidsmarkt
Middellandse Zeegebied (EU)
overheidsfinanciŽn
werkgelegenheidsbeleid
onderzoeksbeleid
overheidsinvestering
geldmarkt
concurrentiebeleid
emissierechten
biobrandstof

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-582/1 4-582/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 8/4/2008
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/3/2008   Indiening Stuk 4-582/1 4-582/1 (PDF)
8/4/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/3/2008   Indiening
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
11/3/2008   Verzending naar commissie
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Herman De Croo
11/3/2008   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008.
18/3/2008   Inschrijving op agenda
18/3/2008   Gedachtewisseling
Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008.
Stuk 4-582/1 4-582/1 (PDF)
18/3/2008   Einde behandeling
18/3/2008   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/3/2008, 18/3/2008

Kruispuntbank van de wetgeving