S. 4-570 Dossierfiche K. 52-1062

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag
Regering G. Verhofstadt III  

Internationale Organisatie voor Atoomenergie
terrorisme
ratificatie van een overeenkomst
nucleaire brandstof
EGA
zwarte handel
nucleaire veiligheid
kerncentrale

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-570/1 4-570/1 (PDF) Wetsontwerp 20/2/2008
4-570/2 4-570/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1062/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1062/2 Verslag namens de commissie 5/5/2008
K. 52-1062/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2008   Indiening Stuk 4-570/1 4-570/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/2/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk K. 52-1062/2
13/3/2008   Inschrijving op agenda
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o4) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Stuk K. 52-1062/1
5/5/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Stuk K. 52-1062/2
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 52-53
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o10)
Integraal verslag nr. 37, p. 69
Stuk K. 52-1062/3
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/7/2008   Bekrachtiging en afkondiging
6/5/2013   Bekendmaking (26341-26351)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2008 6/5/2013 , blz 26341-26351

Kruispuntbank van de wetgeving