S. 4-566 Dossierfiche K. 52-1060

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende het Eurokorps en de rechtspositie van zijn Hoofdkwartier tussen de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Spanje en het Groothertogdom Luxemburg, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 22 november 2004
Regering G. Verhofstadt III  

militaire samenwerking
Europees leger
Frankrijk
Duitsland
Luxemburg
GBVB
ratificatie van een overeenkomst
Europese integratie
Spanje

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
4-566/1 4-566/1 (PDF) Wetsontwerp 13/2/2008
4-566/2 4-566/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/3/2008
K. 52-1060/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 11/4/2008
K. 52-1060/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/5/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/2/2008   Indiening Stuk 4-566/1 4-566/1 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/2/2008   Verzending naar commissie
12/3/2008   Inschrijving op agenda
12/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin
12/3/2008   Bespreking
12/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
12/3/2008   Aanneming zonder amendering
12/3/2008   Vertrouwen rapporteur Stuk 4-566/2 4-566/2 (PDF)
13/3/2008   Inschrijving op agenda
2/4/2008   Inschrijving op agenda
10/4/2008   Algemene bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-24 Hand. 4-24 (PDF)
10/4/2008   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
10/4/2008   Overzending Stuk K. 52-1060/1
23/4/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 99
15/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 50
15/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 68-69
Stuk K. 52-1060/2
15/5/2008   Aanneming zonder amendering
15/5/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2009   Bekendmaking (15822-15833)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/4/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 12/3/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2008 20/2/2009 , blz 15822-15833

Kruispuntbank van de wetgeving